manhattan

…gjør verden verre, er overskriften i et intervju med «kunstelskeren, polemikeren, forfatteren, vitenskapsmannen og sosialantropologen» Arne Martin Klausen i Forskerforum 1/94, i anledning av at han skulle studere kulturdimensjonen i OL-94 på Lillehammer. På forsiden av bladet et bilde fra New York (?) med teksten

Fremskrittet er en større fare for sivilisasjonen enn underutvikling

Mer