Litanier for alle… helgener

2 kommentarer

Sancta Zdislava, ora pro nobis

Sancta Zdislava, ora pro nobis

Visstnok er det egentlig bare seks litanier som er godkjent til offentlig resitasjon:

  • Allehelgenslitaniet (Litaniae Sanctorum)
  • litaniet til Guds mor (Litaniae lauretanae)
  • litaniet til den hellige Josef (Litaniae Sancti Ioseph)
  • litaniet til Jesu hellige navn (Litaniae Sanctissimi Nominis Iesu)
  • litaniet til Jesu hellige hjerte (Litaniae de Sacratissimo Corde Iesu)
  • litaniet til Vårherre Jesu Kristi dyrebare blod (Litaniae pretiosissimi Sanguinis Domini Nostri Iesu Christi)

Det siste er pussig nok ikke gjengitt i Bønnebok for den katolske kirke (Oslo, 1990), og har fått vike plass for Litani i en velferdsstat.  Sistnevnte ber blant annet om frelse fra den alminnelige menings diktatur og fra sjelelig underernæring, noe det ligger meg fjernt å være uenig i. Dette moderne litani er neppe godkjent av Den hellige stol til bruk i offentlig liturgi, men er som sådan likefullt tillatt i private fromhetsøvelser. Enhver kan lage nye litanier til personlig bruk, i den form man selv finner tjenlig, så lenge alle helgener som nevnes er anerkjent av Kirken.

Helgener påkalles vanligvis i tradisjonell orden:

  1. Jomfru Maria
  2. Erkeengler

Men… her mangler det da noe i det norske Allehelgenslitaniet!

I min Libellus precum (Roma, 1957) finner jeg, etter påkallelsen av erkeenglene Michael, Gabriel og Raphael følgende to fellespåkallelser:

Omnes sancti Angeli et Archangeli / orate pro nobis
Omnes sancti beatorum Spirituum ordines / orate pro nobis

I Bønnebok for den katolske kirke (Oslo, 1990) mangler imidlertid den andre; det står bare:

Alle hellige engler og erkeengler / Be for oss

Fellespåkallelse nr. 2 står ikke der! Hvem er ansvarlig for denne utelatelsen? Hvordan kunne de norske katolske biskopene anno 1990 finne på å godkjenne en slik mangelfull norsk utgave? Dårlig gjort!

På engelsk foreligger en oversettelse av Omnes sancti beatorum Spirituum ordines som:

All holy ranks of blessed spirits

og i en tysk oversettelse som

Alle heiligen Chöre der seligen Geiste

En mulig oversettelse til norsk kan kanskje være som følger:

Alle hellige kor av salige ånder

Noen som sitter med en eldre – og mindre mangelfull – norsk oversettelse av Allehelgenslitaniet? Liturgiske oversettelser er et område der… vel, for å si det med Alexander Pope (1688-1744):

Fools rush in where angels fear to tread.

Reklamer

Litaniet til den hellige Josef

2 kommentarer

Under et besøk i Roma for noen år siden, fikk jeg kjøpt en fin liten bok i den lille butikken i Santa Sabina – Dominikanernes hovedkvarter på Aventin-høyden:

Libellus precum : ad usum fratrum S. Ordinis Prædicatorum. – Roma, 1957.

Noen år senere begynte min kone og jeg (passende nok, for ektepar – og spesielt for ektemenn!) å be litaniet til den hellige Josef sammen – på latin, slik det sto i denne boken.

Hvorfor be på latin? Siden det var vårt felles liturgiske språk, oppvokst som vi var i forskjellige land med forskjellige tungemål. Man kan alltids kommunisere med andre på engelsk, og kose seg med veltalende engelske forfattere på originalspråket – men å be på engelsk er ikke noe fint. Synes vi.

Og den norske oversettelsen, om man skulle ha brukt den, har jo sine… særheter. Det skal jeg komme tilbake til etter å ha gjengitt den latinske teksten fra Libellus:

Den hellige Josef, tømmermannen

Sancte Joseph, ora pro nobis

Litaniæ S. Joseph, Sponsi B. M. V.

Kyrie eleison / Kyrie eleison.
Christe eleison / Christe eleison.
Kyrie eleison / Kyrie eleison

Christe, audi nos. / Christe, exaudi nos.

Pater de cælis Deus / miserere nobis.
Fili, Redemptor mundi, Deus / miserere nobis.
Spiritus Sancte Deus / miserere nobis.
Sancta Trinitas, unus Deus / miserere nobis.

Sancta Maria / ora pro nobis.
Sancte Joseph / ora…
Proles David inclita / ora…
Lumen Patriarcharum / ora…
Dei Genitricis Sponse / ora…
Custos pudice Virginis / ora…
Filii Dei nutricie / ora…
Christi defensor sedule / ora…
Almæ Familiæ præses / ora…
Joseph justissime / ora…
Joseph castissime / ora…
Joseph prudentissime / ora…
Joseph fortissime / ora…
Joseph obedientissime / ora…
Joseph fidelissime / ora…
Speculum patientiæ / ora…
Amator paupertatis / ora…
Exemplar opificum / ora…
Domesticæ vitæ decus / ora…
Custos virginum / ora…
Familiarum columen / ora…
Solatium miserorum / ora…
Spes ægrotantium / ora…
Patrone morientium / ora…
Terror dæmonum / ora…
Protector sanctæ Ecclesiæ / ora…

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi.
R/. Parce nobis, Domine.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi.
R/. Exaudi nos, Domine.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi.
R/. Miserere nobis.
V/. Constituit eum dominum domus suæ.
R/. Et principem omnis possessionis suæ.

Oremus.
Deus, qui ineffabili providentia beatum Joseph sanctissimæ Genitricis tuæ Sponsum eligere dignatus es: præsta, quæsumus, ut quem protectorem veneramur in terris, intercessorem habere mereamur in cælis: Qui vivis et regnas per omnia sæcula sæculorum. R/. Amen.

Legg merke til de tre siste linjene der man ber om den hellige Josefs forbønn:

Patrone morientium / ora…
Terror dæmonum / ora…
Protector sanctæ Ecclesiæ / ora…

Hvordan oversettes dette i Bønnebok for den katolske kirke (Oslo, 1990) ?

De døendes talsmann / Be for oss
Den hellige Kirkes vern / Be for oss

Åpenbart har noen ment at dette var for sterkt – eller umoderne? Noen har utelatt den linjen der det skulle stått

Demonenes skrekk / Be for oss

Hvorfor?