Nå bør vel de fleste ha skriftet ferdig i tide før påskens hellige triduum begynner,  men det er ikke for sent! Mange synes skriftemålet er vanskelig, fordi de ikke helt vet hva de skal skrifte: man har for eksempel hverken myrdet en irriterende blogger eller vært sin kone utro siden sist, og forresten – hva er det egentlig som regnes som synd, dødssynder, svakhetssynder?

Som et hjelpemiddel er det utarbeidet skriftespeil (dansk: skriftespejl, svensk: biktspegel; jeg vet dessverre ikke hva det heter på engelsk og ikke minst latin?) som er en skriftlig anvisning til den samvittighetsransakelse, som er en nyttig (for ikke å si nødvendig) forberedelse før man går i skriftestolen. Slike skriftespeil finnes i forskjellige varianter i katolske bønnebøker fra forskjellige steder til forskjellige tider.

Det følgende skriftespeil er å finne i Bønnebok for katolske kristne (Oslo, 1944) og bærer ikke minst preg av tidens spesielle rettskrivning. De ti bud er gjengitt i hakeparentes slik de står i Katolsk katekismus (Kristiania, 1922). Legg merke til at at spørsmålene fortrinnsvis stilles i perfektum (fortid), ikke presens (nåtid)! Man kan jo bare skrifte det man har gjort, er ferdig med, og har som inderlig ønske og forsett å ikke gjøre mer. I nuet legges angeren og de gode forsetter frem for Gud, mens fremtiden er lagt i Hans hender i bønn om nåde til å kun gjøre det gode. Og visst er det krevende – målet er jo å telles blant helgenene, om enn de færreste får plass i Kirkens kalender.

Det første budet.

[1. Jeg er Herren, din Gud. Du skal ikke ha andre guder enn mig; du skal ikke gjøre dig noget billede for å tilbe det.]

Har jeg: Søkt å leve i Guds nærvær? Bedt morgen-, kvelds-, bordbønn? Andre pliktbønner? Forsømt bønnen gjennom lengere tid? Vært likeglad og tankeløs mens jeg bad? Frivillig tvilt på noen trossannhet? Hørt på gudløst snakk uten å søke å hindre det? Lest bøker og blad som er fiendtlige mot Kirken og troen? Gitt eller lånt dem til andre? Tatt del i ikke-katolske gudstjenester? Skammet meg over troen? Vært overtroisk? Tvilt på Guds miskunn og forsyn? Syndet på Guds miskunn? I tanken satt meg opp mot Gud og hans forsyn? Vært mismodig og utålmodig i motgang? Har jeg søkt å holde vedlike mine kunnskaper i religion?

Det andre budet.

[2. Du skal ikke ta Herren, din Guds, navn forfengelig.]

Har jeg: Brukt Guds og helgenenes navn uten ærefrykt ? Misbrukt Guds navn til banning? Spottet over hellige ting? Tålt at andre gjorde det? Sverget falsk, i tvil eller uten grunn? Ikke holdt et gitt løfte? Tatt mot noe sakrament uten tilbørlig forberedelse?

Det tredje budet.

[3. Kom ihu at du helligholder sabbaten.]

Har jeg: Uten grunn gjort forbudt arbeid på søn- eller helligdag? For­sømt messeofferet ? Kommet for sent? Gått for tidlig? Deltatt uten tilbørlig andakt? Ikke oppført meg med tilbørlig ærefrykt? (F. eks. vært mer opptatt av andre enn av bønnen?) Hindret andre i å ta del i messeofferet ? Oppfylt plikten til å helligholde søndagen også når jeg ikke kunde gå til messe?

Det fjerde budet.

[4. Du skal ære din far og din mor, at det må gå dig vel, og du må leve lenge på jorden.]

For ungdom. Har jeg: Vært egensindig, trassig, uvillig, ulydig, ukjærlig mot foreldre, lærere, foresatte? Foraktet dem? Ønsket ondt over dem? Voldt dem unødig sorg og engstelse? Vært årsak til at de syndet? Trettet, slåss med mine søsken? Misunt dem? Vært uvillig og uvennlig mot dem? Gitt dem dårlig eksempel? Fristet dem til synd? Vært forsømmelig med arbeid, lekser?

For eldre. Har jeg: Foraktet eller vist trass imot den kirkelige eller verdslige øvrighet? Mot mine arbeidsgivere og overordnede? Såret mine slekt­ninger? Ønsket ondt eller døden over noen av disse? Forsømt pliktene mot barna, pleiebarn, under­ordnede, tjenestefolk? Forsømt deres materielle eller åndelige velferd? Gitt dem dårlig eksempel? Fristet dem til noe ondt? Vært årsak til at de syndet? Vært for ettergiven eller streng? Tålt utilbørlige ting hos dem: dårlige vaner, omgang, bøker, blad, kino, teater eller andre dårlige for­nøyelser? Gitt dem høve til synd? Vært hard, gjerrig, utålmodig, oppfarende, hissig, uvennlig, tankeløs mot dem? Straffet barna i vrede? For­sømt de kunnskaper jeg trenger i mitt forhold til dem? Holdt dem til religionsundervisningen, bønnen, gudstjenesten?

Det femte budet.

[5. Du skal ikke slå ihjel.]

Har   jeg: Skadet andre på deres legem? Slått dem? Tirret dem til vrede? Ikke unt dem materielle, intellektuelle, åndelige goder? Næret hat, hevngjerrige tanker, vrede, motvilje, uforsonlighet mot noen? Mot nære slektninger, foresatte, trosfeller? Levd i fiendskap? Ønsket ondt over andre? Vist forakt og uvennlighet? Skadet andres sjeleliv: ved dår­lig eksempel, ved å friste, narre, råde til eller gi høve til synd? Ved smiger? Ved å rose synden? Hatt omgang med dårlige mennesker? Utsatt meg selv for høve til synd? Henger jeg framleis ved noe slikt? Skadet min egen eller andres helse ved tankeløshet, likegyldighet, uforsiktighet, over­mot?

Det sjette og niende budet.

[6. Du skal ikke begå ekteskapsbrudd.]

[9. Du skal ikke begjære din næstes hustru.]

(Husk på: Ikke alt som er usømmelig og upassende er sam­tidig synd mot kyskheten og det sjette budet. Lær derfor å skille mellom disse ting både i ransakingen og i vedkjenningen.)

Har jeg: Med vilje og glede tenkt på ukyske ting? Med nytteløs og unødvendig ettertanke og grubling kalt fram ukyske rørsler og følelser? Tenkt med glede på ukyske ting jeg før har gjort? Ønsket å se, høre, lese, gjøre noe ukyskt? Snakket om, sunget, hørt på, lest, sett eller gledet meg over noe slikt? (Dårlig varité, kino, teater, bilder, blad.) Hatt, gitt, lånt til andre ukyske bilder, bøker, blad? Gjort noe ukysk alene eller med andre? Tillatt noe slikt? Hatt dårlig omgang? Ellers gjort noe ukyskt? Syndet mot ekteskapets hellighet og formål? Mot pliktene i ekteskapet?

Det syvende og tiende budet.

[7. Du skal ikke stjele.]

[10. Du skal ikke begjære noget av hvad der tilhører din næste.]

Har jeg: Stjålet? Skadet andres eiendom? Bedradd? Under­slått? Lånt og ikke betalt tilbake? Levert dårlige varer? Dårlig arbeid? Krevd for meget? Funne eller lånte ting jeg ikke har rett til å ha? Tatt mot eller kjøpt stjålne ting? Sløst bort arbeids­tiden? Sløst med andres ting? Sløst med mitt eget? Ytet skadeserstatning? Utilbørlig ønsket meg andres eiendom?

Det åttende budet.

[8. Du skal ikke si falsk vitnesbyrd imot din næste.]

Har jeg: Vært uærlig i tale eller oppførsel? Løyet? I viktige ting? Til skade for andre? Snakket ondt om andre? Skadet noens ære? Uten grunn snakket om an­dres feil? Overdrevet dem? Åpenbart andres feil? Baktalt noen? Snakket ukjærlig om noen? Satt ugrunnet mistanke på andre? Næret ugrunnet tvil om andre? Tenkt ondt om noen? Dømt grunn­løst om noen åpenlyst eller i mitt indre? Syndet ved fariseisk forargelse?

Kirkens 5 bud.

Har jeg: Uten grunn ikke holdt fastebudet? Abstinensbudet? Forsømt påske-plikten? Tatt del i støyende fornøyelser i de luk­kede tidene (advent, fasten). Forsømt å gi almisse og kirkeskatt enda jeg godt kunde?

De 7 hovedsyndene.

Har jeg: Vært hov­modig? Forfengelig? Narraktig? Innbilsk? Util­børlig søkt å tekkes andre? Foraktet, hånet, spottet, gjort narr av andre? Vært grisk etter gods? For­sømt å gi almisse? Vært misunnelig? Uvillig til å gjøre tjenester? Gledet meg over andres uhell og motgang? Ikke holdt måten i mat og drikke? Vært kresen? Doven? Kastet bort tiden? Vært forsømmelig og likegyldig i mitt arbeid?

Kalls- og standspliktene.

Har jeg: Forsømt de kunnskaper som kreves i mitt ar­beid, i min stand og stilling, for min framtid? Mine plikter som ugift, gift, enke, foresatt, under­given, arbeidsgiver, arbeidstaker, husfar, husmor, borger, kristen? Er det ellers noe som uroer meg? Hva er hovedfeilen min? Vanesynden? Det høve som er årsak til de fleste av mine synder? Bruker jeg de midler som trenges for å unngå synden?

Reklamer