Svenskene har gjort det igjen. Siden Melodi Grand Prix oftere sendes fra Oslo enn fra Stockholm, har svensk TV funnet på noe annet for å få seere fra hele verden. Nemlig Uppdrag granskning på SVT1.

Den 21. januar 2009 – tilfeldigvis samme dag som ekskommunikasjonen av fire SSPX-biskoper ble hevet – ble et intervju med SSPX-biskop Richard Williamson sendt, og virvlet opp en mediestorm mot paven. Williamson erklærte at han ikke trodde på den gjengse historiefremstilling av Holocaust – han trodde ikke noe på at europeiske jøder ble utsatt for masseutryddelse i gasskamre!

Det er, om man får si det slik, «mit brennender Sorge» man hører noe slikt. Den katolske kirkes holdning er – og har hele tiden siden pave Pius XII vært – klinkende klar, og sammenfaller med den alminnelige europeiske historieoppfatning. Det er heller ikke tilfelle, som David Irvings gamle venn Rolf Hochhut antydet i sitt skuespill «Der Stellvertreter«, at Pius XII var «Hitlers pave» på noen som helst måte.

Grimkjells personlige følelser ved ihukommelsen av både historien og historiefornektelsene kan best uttrykkes gjennom en Kaddish sunget av Ofra Haza. Så har man fått «bekjenne flagg», som den svenske biskop Anders Arborelius OCD kaller det i dagens pressemelding fra Stockholms katolska stift som en forhåndskommentar før et intervju med samme Arborelius inngår i onsdagens sending.

Skjønt… Hva slags flagg er det Arborelius her toner?

Jag vill också framhålla att det är min uppfattning att det goda som kom ut av turbulensen i våras var att vi alla fick lov att bekänna färg.

Påven och Vatikanen har krävt att Richard Williamson och SSPX tydligt och kraftfullt tar avstånd ifrån och ber om förlåtelse för förnekandet av Förintelsen. Så har ännu inte skett, åtminstone inte vad gäller Williamson själv.

Inte heller kan vi se att företrädarna för SSPX hittills visat prov på den öppenhet och ödmjukhet som krävs inför de samtal om försoning som ska inledas i oktober. Tyvärr sade deras generalsuperior, biskop Bernard Fellay så sent som i juli i år att de inte är villiga att vara tillmötesgående och visa någon kompromissvilja när det gäller de centrala skillnader som finns i uppfattningar mellan katolska kyrkans ledning och SSPX.

Det ser helst ut til at den svenske biskopens ærend er å kreve at Vatikanet stiller bestemte forhåndsbetingelser i samtalene med SSPX om dette bestemte arbeidet for å fremme kristen enhet. Hvorfor det? Hvorfor ønsker han å fremføre dette i media?

Rorate Caeli og Damian Thompson spekulerer i hva som er på ferde her, og Thompson skriver at det nå sannsynligvis er snakk om et direkte angrep på pave Benedikt XVI:

It goes without saying that this could turn really nasty. It’s not clear from the above what information the Swedish bishop passed on. Also, bear in mind that Cardinal Kasper is not well disposed towards Ecclesia Dei; it sounds to me as if there might be some point-scoring going on.

Det antydes med andre ord at kardinal Walter Kasper har sin egen agenda, og prøver å legge kjelker i veien for arbeidet for at SSPX kan forsones med Moderkirken. Åpenbart godt samkjørt med Williamson, som synes å tilhøre en SSPX-fløy som også misliker sjefsbiskop Bernard Fellays fraternisering med paven. Eller la oss bare postulere at Williamson i dette dramet figurerer som såkalt «nyttig idiot», siden mye tyder på at han mangler den dømmekraft man skulle forvente at en biskop skulle besitte. Iallfall en legitimt ordinert biskop, noe som Williamson jo ikke er –  hans ipso facto ekskommunikasjon ble som kjent utløst sommeren 1988 ved deltagelse i den ulovlige bispevielse i Ecône.

Hva med en liten konspirasjonsteori? Det at man er paranoid utelukker ikke at man faktisk kan være forfulgt… Første akt i dette dramaet er allerede avsluttet, og forløp omtrent slik:

  1. Personer høyt oppe i Vatikanet som sterkt misliker Summorum Pontificum og gjeninnføringen av «Den gamle messen» (TLM) forsøker å finne måter de kan undergrave pavens bestrebelser for å trekke SSPX inn i Moderkirken igjen. (Forresten ble Summorum Pontificum, interessant nok, godt mottatt av den russisk-ortodokse patriark Alexius II – er det en økumenisk dimensjon her som har gått de fleste av oss hus forbi?)
  2. Denne kretsen kjenner godt til biskop Williamson, og regner med at han vil si det han mener om noen skulle finne på å intervjue ham – altså at han deler David Irvings historieforståelse.
  3. En slik sak ville være «gefundenes Fressen» for mange nyhetsredaksjoner, men av en eller annen grunn er det svensk TV som får saken. De intervjuer Williamson, og venter med å sende innlslaget til den dagen da pave Benedikt opphever den mer enn 20 år gamle ekskommunikasjonen av Williamson & co.
  4. De fire SSPX-biskopene ble ekskommunisert på grunn av ulydighet – for å ha latt seg bispevie av erkebiskop Marcel Lefebvre uten pavens samtykke. De ble ikke ekskommunisert på grunn av politiske meninger eller historieløse utsagn. Men den svenske TV-dokumentaren ble et middel til å få pavens hevelse av ekskommunikasjonen til å se ut som en kirkelig anerkjennelse av antisemittisk grums og la det hele til rette for massiv pavekritikk i alle medier. Mange krever pavens avgang.
  5. Innen det var gått en uke uttalte kardinal Darío Castrillón Hoyos, som hadde vært ansvarlig for dialogen med SSPX (les: Fellay) i et intervju med Corriere della Sera at «Vi visste absolutt ingenting om denne Williamson. Jeg tror virkelig at ingen var klar over det.»
  6. Pavens krets er ikke helt inne i internett-alderen ennå, det innrømmer han selv i et uvanlig personlig brev av 10. mars 2009 til verdens biskoper om SSPX-saken. Man var ikke klar over hva som var under oppseiling, og ble tatt fullstendig på sengen.

Nå går teppet øyeblikkelig opp for andre akt, der målet igjen blir å kreve pave Benedikts avgang – eller i det minste svekke hans autoritet (og kanskje helse). Er dette hva vi vil oppleve de neste to ukene?

  1. Oppfølgerdokumentaren har tittelen «Hur mycket visste Vatikanen?» og viser intervjuer med biskop Anders Arborelius og kardinal Walter Kasper. De vil uttale at pavens nærmeste medarbeidere «må ha visst» at Williamson ikke var helt god – kardinal Hoyos’ påstand om at Vatikanet ikke visste noe betviles. Kardinal Hoyos beskyldes for å fare med løgn.
  2. Pavemotstanderne krever pavens avgang samtidig som han besøker Den tsjekkiske republikk (og gir en krone til Jesulus Pragensis), der hans kritikere kardinal Miroslav Vlk (som nylig ikke fikk lov til å utnevne en hjelpebiskop og dermed etterfølger) og dennes handyman Tomáš Halík (som dermed ikke er blitt hjelpebiskop, men som til gjengjeld vil oversette og kommentere alt pave Benedikt gjør og sier, som kommentator for tsjekkisk TV) venter.
  3. Samtalene med SSPX er tenkt videreført i oktober, de må kan hende finne sted i et… noe mer anstrengt klima enn man så for seg.

Stadig like forvirra? Ikkje etter denne episoden av Forviklingar!

Reklamer