top_secret

Den «tradisjonelle latinske messe» (TLM, populært kjent som den tridentinske messe, usus antiquior, messen i den ekstraordinære form eller – eventuelt – reaksjonære krefters forsøk på å blåse ut Ånden Som Går fra Det Annet Vatikankonsil) ble feiret i dyp hemmelighet i St. Joseph kirke ikveld.  Messen var hverken nevnt i oversikten over ukens messer på informasjonstavlen utenfor St. Olav, i Søndagsbladet, eller i Gudstjenesteoversikten i Aftenposten. Hvem ønsker å holde dette skjult? Det hele virker meget suspekt!

Grimkjell er kommet i besittelse av et flyveblad som avslører den latinske undergrunnsbevegelsens videre planer i Oslo, idet den angir dato, sted og tidspunkt for høstens messer:

  • 23. august
  • 20. september
  • 18. oktober
  • 22. november
  • 13. desember

Alle i St. Joseph kirke, Oslo, kl. 18.30 – visstnok med etterfølgende kirkekaffe i menighetslokalet. Tilfeldig? Neppe!

Reklamer