Den tsjekkiske kardinal Miroslav Vlk av Praha skriver i sin kardinal-blogg 7.3.2009 (anbefaler Google Translate til de som ikke kan lese tsjekkisk) om utnevnelsen av Gerhard Wagner til biskop av Linz. Det er litt underlig at en kardinal velger å spekulere slik offentlig om hva som skjer i Vatikanet som om han var… en helt vanlig blogger.

Det synes som om kardinalens viktigste anliggende egentlig er at han selv ikke har fått adgang til å utnevne  en hjelpebiskop med etterfølgelsesrett, for hva har hans bemerkning om dette med Linz å gjøre?

Som legmann opplever jeg det vel ikke umiddelbart som mer demokratisk at enhver lokal biskop skal få lov til å utnevne sin egen etterfølger, enn at paven gjør det. Det er dessverre ikke alle biskoper som er like gode hyrder (ihvertfall er det beviselig kun et mindretall som gjennom historien er blitt helligforklart etter sin død), og da er det kanskje best at de ikke uten videre får utnevne en av sine «nevøer» til å fortsette? Aristokratiet har tradisjonelt ikke vært store tilhengere av en sterk sentralmakt…

Og dette vil ergre de store, men enkelte små vil det more. (- Herman Wildenvey)